Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Vo volebnom období 2014 - 2018 sa obecné zastupiteľstvo skladá zo 7 poslancov, volených v jednom volebnom obvode.

Zvolení poslanci:

Rastislav Fľak
predseda komisie ekonomiky a sociálnych vecí
predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


Branislav Galbavý
zástupca starostu
predseda komisie športu, kultúry a školstva


Ivan Kuzica


Ľubica Miškusová


Jarmila Miškusová


Jozef Zajasenský


Ľubomír Žila
predseda komisie životného prostredia a verejného poriadku


 

ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Rokovací poriadok ustanovuje pravidlá rokovania a činnosti obecného zastupiteľstva a jeho orgánov.

Rokovací poriadokPREHĽAD HLASOVANÍ POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. O základných otázkach života obce rozhoduje hlasovaním.

Evidencia hlasovaníHARMONOGRAM ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecné zastupiteľstvo plánuje v roku 2018 rokovať v nasledovných termínoch:

13. februára 2018
17. apríla 2018
19. júna 2018
11. septembra 2018
4. decembra 2018
11. decembra 2018

 
 
Obec Príbovce 2018