Kontakty

 
     Správa obce          Zariadenia obce          Demografické a štatistické údaje          Voľný čas a turizmus
 
 
STRATEGICKÉ DOKUMENTY


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PSHR) obce je strednodobý programový dokument vypracovaný spravidla na obdobie 7 – 10 rokov.
Cieľom PHSR je sformulovať predstavu o smerovaní obce a rozvojovú stratégiu, ktorá v definovanom období 2016 – 2023 vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku (PHSR Žilinského samosprávneho kraja), záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podobne.

PHSR 2016-2023 

 
 
Obec Príbovce 2018